Her yıl dünyanın dört bir yanında meydana gelen orman yangınları hem doğal çevreye hem de insana büyük zararlar vermektedir. Bu devasa felaketler, ekosistemleri tahrip eder, hayvanların yaşam alanlarını yok eder, hava kalitesini düşürür ve iklim değişikliğine katkıda bulunur. Orman yangınlarının bu kadar yaygın ve yıkıcı olmasının nedenleri ise oldukça çeşitlidir. Bazı yangınlar tamamen doğal sebeplerle meydana gelirken, birçok yangın insan faaliyetleri sonucu ortaya çıkar. Ayrıca, küresel iklim değişikliği de yangın riskini ve sıklığını artıran önemli bir faktördür.

1-Doğal Sebepler

Şimşek: Özellikle kuru mevsimlerde ormanlık alanlarda şimşek düşmesi, yangınlara sebep olabilir. Bazı bölgelerde, yıldırımların sebep olduğu orman yangınları sıkça görülür.

Sıcaklık ve Kuraklık: Yüksek sıcaklıklar ve uzun süreli kuraklık, ormanın kurumasına ve yangınların başlamasına daha yatkın hale gelmesine neden olabilir.

Rüzgar: Kuvvetli rüzgarlar, yangınları daha hızlı yayabilir ve kontrol altına almayı zorlaştırabilir.

Bitki Örtüsünün Yoğunluğu ve Türü: Bazı bitki türleri yangına daha yatkındır. Yoğun ve kuru bitki örtüsü, yangının başlamasını ve yayılmasını kolaylaştırabilir.

2- İnsan Kaynaklı Sebepler:

İhmalkarlık: Kamp ateşleri, sigara izmaritleri veya elektrik hatlarından kaynaklanan yangınlar, en sık rastlanan ihmalkarlık sonucu yangın nedenlerindendir.

Kasıtlı Yakma: Bazı bireyler veya gruplar, arazi kazanma, tarım faaliyetleri veya diğer nedenlerle ormanları kasıtlı olarak yakabilir.

Tarım Faaliyetleri: Bazı çiftçiler, tarla hazırlığı veya zararlı ot kontrolü için ateş kullanabilir. Bu ateşler, kontrol dışı bir şekilde orman yangınlarına dönüşebilir.

Yanlış Arazi Kullanımı: Ormanları kesmek veya dönüştürmek için yapılan faaliyetler, ormanların yangına daha yatkın hale gelmesine neden olabilir.

Ekipman ve Makine Kullanımı: Ağaç kesme makineleri, traktörler ve diğer ekipmanların kullanımı sırasında çıkan kıvılcımlar yangına sebep olabilir.

3-İklim Değişikliği ve Orman Yangınları:

Daha Sıcak ve Kuru İklim Koşulları: İklim değişikliği, dünya genelinde sıcaklık artışlarına neden olmaktadır. Bu artışlar, ormanların daha kuru ve yangına duyarlı hale gelmesine sebep olabilir.

Değişen Yağış Modelleri: İklim değişikliği, bazı bölgelerde yağış miktarının ve sıklığının azalmasına neden olabilir, bu da kuraklık riskini artırır.

Uzayan Yangın Sezonları: Sıcaklık artışları ve değişen yağış modelleri, orman yangını sezonunun daha uzun sürmesine neden olabilir.

Daha Sık ve Şiddetli Yangınlar: İklim değişikliğinin etkisiyle, yangınların sıklığı ve şiddeti artabilir. Bu da yangınların kontrol altına alınmasını zorlaştırır ve ekosistem üzerinde daha büyük zararlara yol açabilir.

Ekosistemlerin Değişimi: İklim değişikliği, orman ekosistemlerinin yapısını ve tür bileşimini değiştirebilir. Bu, bazı türlerin yangına daha yatkın hale gelmesine veya bazı bölgelerde yangınların daha sık meydana gelmesine neden olabilir.

Özellikle iklim değişikliğinin yangın riskini artırması, küresel bir sorun haline gelmiştir ve bu sorunu ele almak için uluslararası çapta çözüm yolları araştırılmaktadır.