Mayıs ayında yapılan İş sağlığı ve güvenliği sınavlarında iş güvenliği uzmanları mağdur edilmiştir.  Senede iki kere yapılan sınavda iptal edilen soru olmuştur. Sorunun seçeneğinin değiştirilmesi yoluna gidilmemiştir görülen o ki soruda belirsizlik olduğundan direkt iptal yoluna gidilmiştir.

35 doğrusu olanlarda 34 doğruya düşüp başarısız olmuşlardır. Öte yandan sorunun iptali ile de adaylar 1 soru eksik sınava girmişlerdir. Doyasıyla sınava giren herkes durumdan etkilenmiştir. Her durumda da mağduriyet oluşmuştur.  İSG sınavlarında her bir soru 2 puan değerindedir ve geçmek için 35 doğru yani 70 puan almak gerekir. Standart sapması olmayan bir sınavdır.
Eğer 1 soru iptal edilirse 100/49=2,04 her bir sorunun puan değeri olmaktadır. Bu durumda 34 doğrusu olanlar 69,38 de kalmaktadır.

Ekran Görüntüsü 2024 06 01 123100
 
İlk açıklanan doğru cevaba göre geçenler otomatik olarak kalmış oldular. ÖSYM, geçmişte benzer durumda her bir hatalı soruyu tüm adaylar için doğru cevap olarak kabul etmiştir. Bu yeni uygulama mağduriyet doğururken matematiksel olarak da aşırı mantıksızdır. ÖSYM’nin hatalı soru üretmesinin vebali uzmanlara yüklenmemelidir. 50 soru üzerinden sınava girmek varken 49 soru üzerinden girilmektedir.
Öte yandan bu dönem 10 civarı soru tüm sınıflarda ortak yapılmış. Madem sorular ortak olacaktı A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı, İş yeri hekimliği ve diğer sağlık personeli ayrımı neden yapılmaktadır. Soruların sınıflara özgü ve saha uygulamalarını içerir olması gerekir.

Ekran Görüntüsü 2024 06 01 123106

Bu sınavda bazı soruların kaynağına bile erişilememiştir. Kaynakların net ifade edilmesi soruların da ölçülülük esasına göre hazırlanması gerekir. İSG sınavların da yüzlerce mevzuat ve teknik konu vardır. Adaylar aylarca sınava hazırlanmaktadır.  Hem maddi hem manevi kayıplar yaşamaktadır. 

Sınav sorularındaki bu tutarsızlıklar ve yanlış sorular yüzünden başarı oranı %10’un civarı veya altı olmaktadır. Yetkililerin ivedilikle bu mağduriyetlerin giderilmesi için adım atması gerekir. İH ve DSP sınıflarına ise alanlarıyla alakasız inşaat, maden ve yangın sorulmaktadır.