Değerli Efeler Haber okurları ve sevgili Aydın'lılar, sizleri saygı ile selamlıyorum. Herkesin gününün hayırlı ve bereketli geçmesini diliyorum.

Bugün siyasetten, kongrelerden ve dolayısı ile Ak Parti'den bahsedeceğiz. Aydın'lı olarak sizlerde takip ediyorsunuz. Zira Aydın kendi içinden yetiştirdiği bir büyük insanı Milletvekili yapmış, daha sonra Türkiye'de çok partili sistemin başlatılmasında baş rolde yer almış ve Türkiye Cumhuriyeti'nin o günkü adıyla Başvekil'i olmuş, on yıl süre ile ülkemizi çok başarılı bir şekilde yönetmiştir.

Daha sonra bir darbe neticesinde Başbakanlıktan indirilmiş, emir komuta içersinde hareket eden, verilen emirler doğrultusunda ve hukuku ayaklar altına alarak verdiği kararlar neticesinde idam edilerek, Aydın'a, Türkiye'ye ve Demokrasimize bir şehit hediye edilmiş oldu. Rahmetli Adnan Menderes'i bağrından çıkarmış olan Aydın'lıların siyaseti, Partileri ve Liderleri sessiz ve sedasız da olsa mutlaka takip ettiklerine inanıyorum.

Adnan Menderes hem özgürlükçü hem de demokrasi taraftarı bir insan olduğunu 1930 yılında Serbest Cumhuriyet Partisini Aydın'da kuruluşunu yapmakla ispat etmiştir.

Neden böyle bir girizgah yaptınız, bunları niçin anlatıyorsun diyebilirsiniz.. Biz Aydın'lılar olarak siyasetin açık, şeffaf, özgür, yarışmaya, projeye dayalı, halkla ilişkileri güçlü, insana, delegeye ve parti üyelerine değerler atfettiğini görmek isteyen bir yapıda insanlar olduğumuza inandığım için yazıyorum.

Bu anlayış ve uygulamaları, Aydın'da, Ticaret Odasında, Organize Sanayi Bölgelerinde, Ak Parti kuruluşunda ve Milletvekilliği dönemlerimde yaşamış, yaşatmaya çalışmış, Aydın'lı ve Aydın'ı çok seven bir vatandaş olarak ifade ediyorum.

Biz Aydın'lıların demokrasi anlayışları hep yükseklerde gezmiş ve gezmektedir. Bu anlayışa ğöre partilerin 'Kongre' lerini yine sessiz de olsa takip eder ve mutlaka kafamızda değerlendirir ve buna göre vaziyet alırız. Seçimler geldiğinde, sandık önümüze konduğunda buna göre hareket ederiz.

Aydın'lılar aynı zamanda partilerin yerel yönetimlerinin oluşma yöntemi üzerinde da hassasiyetle dururlar. İsterler ki, yerel yönetim birimlerinde görev alacak kişileri önceden tanımak, tanışmak, görüşmek hatta dokunmak isterler. Kongrelerde rekabetin olmasını, bir nevi yarışma gibi mücadele içinde geçmesini, coşkulu bir şekil almasını, kongreler vesilesi ile heyecanın doruk yapmasını, adayların delegeleri ve üyeleri ziyaret etmesini, konuşmalar yapmasını çok arzu ederler. Herhangi bir sıkıntısı olursa, haksızlığa uğrarsa yardımcı olmasını isteyeceği kişilerin adının ve telefon numarasını adres defterine kaydetmek isterler.

Yukarıda yazdıklarım sadece Aydın'a mahsus da olmayabilir. Türkiye'de siyasetin uygulanış biçimi ile diğer İl'lerimiz içinde geçerli olduğunu düşünüyorum.

Bir başka husus ülkemizde vatandaşımızın devletle olan işlerinde yardım almak istediği kurumlar Siyasi Partiler olduğu için, onların organlarında görev alan yöneticileri ve Milletvekillerini hem tanımak ister, tanımasa dahi tanıyan birisi ile ulaşmak ister. Mecbur kalmadıkça bürokrasiye müracaat etmek istemez. Bilirki ve inanır ki siyaset ile uğraşanların en önemli görevi vatandaşa yardımcı olmaktır.

Onun içindir ki, bilhassa yerel yönetim birimlerinde görev alacakların tabanda karşılığı olması önem arzettiği gibi, vizyon sahibi, donanımlı, sevecen, güler yüzlü ve hizmet aşkı olanları vatandaşlarımız siyasi partilerde görmek ister.

Bütün bu yazdıklarımızdan sonra, Türkiye'yi on sekiz yılı aşkın zamandan beri yöneten, ülkemizle ve milletimizle adeta bütünleşmiş, memleketimizin görünümünü çok farklı noktalara yükseltmiş, yaptığı altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla çehresini değiştirmiş, devletin yönetim şeklini değiştirerek devrim yapmış, uyguladığı iç ve dış politikalarla ufuk açmış, Ordumuzu dünyada on üç ayrı yerde görev yapar hale getirmiş, güçlendirmiş, savaşların kaderini değiştiren bir güce eriştirmiş olan Ak Parti ve onun lideri R.Tayyip Erdoğan'dan, siyaseti daha verimli hale getirecek, nitelik, kalite ve verimlilik kazandıracak yeni atılımlar beklemektedir.

Bu beklentiler ve yapılacak atılımların kaynağı da çok uzaklarda değildir. Ak Parti'nin kuruluş felsefesinde ve programında yazılı bulunmaktadır.

Böyle bir yenileşmenin, uygulamaya sokularak ve çok iyi bir şekilde sistemleştirilerek hayata geçirelecek bir yapılanma modeli, öncelikle Ak Parti'nin güçlenmesine, Cumhur İttifakı'na halk nezdinde itibar kazandıracaktır. Bununla da kalmayacak, halkımızın siyasete ve siyasetçiye bakış açısını da değiştirecektir.

Bu yapılanmanın getireceği ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel ve hukuki getirileri, milletimize yeni ufuklar açacağı gibi, bugün nasıl yeryüzünde gıpta ile, sevinçle, kıskançlıkla ve dikkatle izleniyorsak, yapacağımız bu katılımcılığı güçlendiren, seçme özgürlüğünü içinde barındıran, halkın siyasetle fiili olarak ilgilenmesini artıracağının yanında bizi ve partimizi izleyenlerin daha fazla dikkatini çekecek ve örnek alınabilecektir.

Bunun bir diğer önemli getirisi de, Türkiye'nin güçlenmesinden çekinenler tarafından, ülkemize ve milletimize karşı tezgahlar kuranlarla, komplolar düzenleyen dış güçler ve onların içerdeki uzantıları ile mücadele etmemiz kolaylaşacağı gibi caydırıcı özelliğinin yanında milletimizin kenetlenmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Bugün, yeni ve geleceğin Türkiye'sini tasarlayarak siyaseti ve toplumu güçlendirecek hamleleri yapabilecek tek siyasi gücün Ak Parti ve Cumhur İttifakının olduğu da izahtan varestedir.

Aslında yapılacaklar da o kadar zor olmadığı gibi çok fazlada değildir. Sadece programın hayata geçirilmesinden ibarettir.

Kısa sürede yapılacaklar;

İl ve İlçe Teşkilat seçimlerinde;

İl Başkanını Üyeler seçerek belirlemeli,

İlçe ve Belde Başkanını yine Üyeler belirlemeli

Yönetim Kurullarını da tercihli olma şartı ile üyeler belirlemeli,

Diğer Birimler de aynı şekilde üyelerce belirlenebilir

Delegelerde üyelerce belirlenerek, teşkilatların çalışmalarını, hizmetlerini ve birçok yönleri ile denetim görevi üstlenerek Genel Merkezin işini kolaylaştırabilir.

Milletvekilliği Seçimlerine Gelince

Milletvekili seçimleri için bir Milletvekili seçilecek şekilde Dar Bölge sistemine geçilmeli.

Her bölgenin çıkaracağı Aday adayları üyeler tarafından seçim bölgesinden çıkacak Milletvekili sayısının üç katı Aday Üyelerce belirlenebilir.

Kontenjan kullanılacak Bölgelere, Genel Merkez tarafından seçmenin önüne aday adayı konmalı,

Milletvekili'nin istifası, vefatı ve görevini yapamayacak durum oluşursa, yerine yedeği göreve çağrılmalı,

Bütün buişlemlerin kolaylaşması için günümüzün teknolojileri kullanılabileceği gibi, partilerin finansmanı da üye aidatları ile karşılanması da araştırılmalı ve incelemeye alınmalıdır.

Bütün bunlara kaynaklık edecek olan Ak Parti Programının bu konularla ilgili bölümlerinin özeti aşağıdadır.

Ak Parti Programı (Giriş – Temel Haklar)

GİRİŞ

Dinamik ve vizyon sahibi bir 'siyasi oluşum

Partimiz, dürüst, dinamik, ilkeli kadroları ve ülkemizin ufkunu açacak,

Sivilleşmenin, demokratikleşmenin, inanç özgürlüğü,

Kamu yönetimine vatandaşları ve sivil toplum örgütlerini dahil edilecek,

Kamusal yaşamın her alanında tam şeffaflık ve hesap verme anlayışını hakim kılacak,

Kurucular Heyeti

TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

Temel insan hak ve özgürlükleri, insanlığın yüzyıllar boyu süren mücadeleleri sonucu elde edilmiş kazanımıdır

Halkın özgür iradesine dayanmadan kurulacak hiçbir yapı, bireylere özgürlük ve topluma huzur getiremez.

Özgürlükler demokrasinin temelini oluşturur.

Hiçbir bireysel ve kurumsal baskı kabul edilemez.

Temel hak ve özgürlüklerle ilgili olarak partimiz aşağıdaki hedefleri gerçekleştirecektir:

Düşünce ve ifade özgürlükleri uluslararası standartlar temelinde inşa edilecek, düşünceler özgürce açıklanabilecek, farklılıklar birer zenginlik olarak görülecektir.

SİYASİ İLKELER

Siyasetin dürüstlük ve liyakati esas alan bir yapıya kavuşturulması, siyasi finansmanın denetlenebilir ve şeffaf olması, ülkemizdeki siyaset kurumunun en temel ihtiyacıdır.

Siyasi partiler, halkın sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel taleplerini devlete ileten ve devlet mekanizmasını bu doğrultuda çalıştırmak üzere iktidara talip olan sivil kuruluşlardır. Halkın gündemini, yasama ve yürütme organlarının gündemine taşımak siyasi partilerin asli görevidir.

Millet iradesini gölgede bırakacak hiç bir uygulamaya müsamaha gösterilemez.

Siyasi Partiler Kanunu değiştirilerek çağdaş demokratik anlayışın gereklerine uyumlu hale getirilecektir.

Partilerin teşkilatlanmaları, üyelikleri, aday tespitleri ve mali yapıları şeffaf olacaktır.

Partilerin hesapları ve adayların seçim harcamaları şeffaf ve denetlenebilir olacaktır.

Parti içi demokrasi, bireyin ve azınlık görüş sahiplerinin hukuku ve demokratik yarışma hakları sağlanarak geliştirilecektir.

Seçim Kanunu değiştirilecektir.

Vatandaşların ve partili üyelerin özgürce seçme ve seçilme hakları tüm unsurlarıyla gerçekleştirilecektir.

Daraltılmış bölgeli ve tercihli seçim sistemi getirilecektir.

Parti adaylarının tespitinde tüm üyelerin katılımıyla yapılacak ön seçim sistemi esas alınacaktır.

2.3-SİYASİ YAPILANMA

Öncelikle, demokrasinin çekirdek kurumlarından olan partilerin kendi iç yapılarını demokratikleştirmeleri ve şeffaflaştırmaları, sistemin sağlıklı işlemesi açısından zorunludur.

AK PARTİ olarak parti içi demokrasinin ve şeffaflığın yerleşmesi için;

Milletvekili aday yoklamalarında, bütün üyelerin katılımı ile ön seçim yapılması önceliğimizdir.

Parti içi demokratik yarış, serbest rekabet ortamında yapılacaktır.

Partili üyelerin tüzük ve program dahilinde düşüncelerini özgürce ifade etmeleri sağlanacaktır.

Partimizin iktidarında, başta bakanlar olmak üzere tüm atamalarda, ehliyet ve liyakat esastır.

En içten saygılarımı sunarım.