Saygı değer okuyucularım. İnsan, dünya hayatında görev ve sorumlulukları ile var olmuş. Bu ilk insan Âdem babamız ve Havva annemizde görülür.

    Onlara; Allah’ın koyduğu kanunlara görmemezlikten gelmeme, O’na ibadet etme, yeryüzünü daha da yaşanılır hale getirme, kan dökmeme, can yakmama, ahlaklı olma, arsız ve hayâsız olmama gibi görevler verilmiş. Bu görevlerin yerine getirilmesinden sorumlu tutulacakları da bildirilmiş.

     İnsanlığın ilk atası olarak başlayan bu yaşama biçimi, dünyanın sonun kadar böyle devam edeceği de, müteaddit defalar, gönderilen peygamberler ile bildirilmiş.

    Dolayısıyla insan hangi devirde yaşarsa yaşasın, bu görev ve sorumluluklarını yerine getirmelidir. Aksi takdirde vebal ve mesuliyet yüklenen, gaspçı durumuna düşeceği de haber verilmiştir.

    Böylece insanın, başıboş bırakılmadığını öğrenmiş oluyoruz. Yine öğrenmiş oluyoruz ki; mutlu ve huzurlu olmanın yolu görev ve sorumlulukları yerine getirmekten geçiyor.  Ve yine öğreniliyor ki,  insan, istediği gibi yaşayan, aklına geleni yapan bir varlık değil.

    İnsanın, Allah’ın koyduğu kurallara uyma, O’na ibadet etme, kendini düşündüğü kadar diğer insanları düşünme,  kendi hakkını koruduğu kadar diğer insanların hakkını gözetme, kendi istekleri ile diğer insanların isteklerinin çatışmamasını önemseme gibi bir dizi vazifeleri olduğu görülüyor. Ayrıca toplumun ahlak kurallarını değiştirilmemeli. Çocuklara, gençlere kötü örnek olunmamalı.    Bu sebeplerden dolayı; derbeder ve avare, aynı zamanda dağınık bir hayat yerine; derli toplu bir hayat sürdürmek, mutluluk ve huzur getirir.

    Akıllı bir varlık olarak; Allah ile iyi geçinilmeli, Anne-baba ve aile bireyleri ile iyi geçinilmeli, insanlarla iyi geçinilmeli, diğer varlıklarla iyi geçinilmeli.

    Yüce Allah’ımız diyor ki: 

    “  İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır?” ( Kıyamet: 36 )

NOT: Kur’an Kursları ile camilerimizde Yaz Kur’an Kursları başladı. Çocuklarımızı bu kurslara göndermek onlara karşı anne-babanın görev ve sorumluluklarındandır.

Çocuklarımıza bu görev ve sorumluluğu yerine getiren aile bireylerine ve bu kurslarda görev alan hocalarımıza selam olsun.

    Sağlıcakla kalın.