Alışkanlıklarımız ve Ellerimizin Korunması - 2

  • AYREF

Ellerin korunması için en önemli yaralanmalarda önemli olan yaralanma da termal yaralanmalar yani yanıklardır.  Yanıklar; derinlik ve şiddet açısından cilt yüzeyine ne kadar nüfuz ettiğine bağlı olarak; birinci, ikinci veya üçüncü derece yanık şeklinde sınıflandırılır.

Birinci derece (yüzeysel) yanıklar

Birinci derece yanıklar; yalnızca derinin en dış tabakası olan epidermis tabakasını etkiler. Yanığın fiziksel görünümü kırmızı, kuru ve kabarcıksızdır. Yanık bölgesinde hafif ağrı hissedilebilir. Birinci derece yanıklara güneş yanığı örnek verilebilir. Bu tür yanıklarda uzun süreli doku hasarı çok nadiren görülür ve genellikle cilt renginde hafif bir değişim gözlenir.

İkinci derece yanıklar: Epidermisin yanı sıra dermis olarak adlandırıaln tabakayı da etkileyen ikinci derece yanık vakalarında, yanığın fiziksel görünümü kırmızı, beyaz, kabarcıklı, benekli ve şiş olabilir. Bu yanık türünde orta şiddette ağrı hissedilebilir.

Üçüncü derece yanıklar:Üçüncü derece yanıklar epidermis ve dermis tabakalarını yok etmenin yanı sıra, cildin yağ tabakasına kadar nüfuz eder ve kemik, kas ve tendonlarda kalıcı hasara neden olabilir. Buna ek olarak, yanık bölgesinde kahverengi, siyah veya beyaz lekeler görülebilir. Sinir uçları tahrip olduğu için bölgede his kaybı gözlenir. Bu türdeki yanıklar, yoğun bir tedavi ve rehabilitasyon süreci gerektirir.

Donmalar: Soğuk hasarı; kışın dış ortamda çalışanlarda, soğuk hava depolarında çalışanlarda, sıvı azotla çalışanlarda sık görülür. Donmalar ve soğuk yanıkları meydana gelebilmektedir. Donmalardan korunma: Eldiven (EN 511: 1994 > soğuğa dayanaklı eldiven)

Kimyasal Tahrişler: Ellerin asitler, bazlar ve aşındırıcı kimyasallarla teması sonucu  oluşabilir. Kimyasallarla temas; üretim, inşaat, tamir ve bakım çalışmaları esnasında oluşabilir. Genellikle boya, tiner ve diğer cephe kaplamaları üretimi ya da kullanımı olan iş yerlerinde kimyasal temas sonucu yaralanmalar çok görülür. Korunma: Kimyasal temas sonucu oluşabilecek bu tehlikelere karşı asıl olan birincil korunma elleri bu tehlikelerden basitçe uzak tutmaktır. Kullanılan kimyasala dayanıklı özel eldiven kullanımı önemlidir (ISO 374-1:2016 > kimyasallara dayanıklı eldiven). El temizliğinde uygun olmayan kimyasallar kullanılmamalıdır. Bu işlem için özel üretilmiş el temizleme kremleri kullanılmalıdır. Kimyasalla temasta yıkama ve SDS’e uygun tedavi protokolü önemlidir.

Elektrik Çarpması:Elektrik çarpmalarında en çok hasarlanan vücut bölgesi ellerdir. Ellerde oluşan elektrik hasarı sonucu çoğu zaman kalıcı fonksiyon kayıpları ortaya çıkmaktadır. Korunma: Elektrikli aletlerle çalışırken gerekli emniyet tedbirleri mutlaka alınmalıdır. Makinelerin elektriği kesildikten sonra kilitleme etiketleme prosedürlerine uyulmalıdır. Elektrik altında çalışılacaksa mutlaka izolasyonlu eldivenler kullanılmalıdır. Statik elektrik oluşturan materyallerle çalışırken anti-statik eldivenler kullanılmalıdır.  Elektrik altında çalışılacaksa mutlaka izolasyonlu eldivenler kullanılmalıdır (EN 60903-2003). Statik elektrik oluşturan materyallerle çalışırken anti-statik eldivenler kullanılmalıdır.

Radyasyon Hasarı: Radyoaktif maddelerle çalışılan iş kollarında kazalar veya sızıntılar sonucu ellerde radyasyon hasarı meydana gelebilir (Diş Hekimleri, Radyoloji bölümü çalışanları, Nükleer tıp çalışanları). Özel olarak üretilmiş radyoaktiviteye dayanıklı eldivenler kullanılmalıdır (EN 421-1994)

 

Termal El Yaralanmalarına  (Yanıklar, Donmalar) karşı kullanılan eldivenler.

 

EN 407:2004  Standart EN 407: 2004 Termal Tehlikelere Karşı Koruma Kapsam

Bu standart, ısıya ve/veya yangına karşı koruma sağlayan eldivenler için olan termal performansı

belirler.

Korumanın niteliği ve derecesi, belli koruyucu niteliklere ilişkin altı performans seviyesi serisinin de

yer aldığı simge tarafından gösterilir.

‘Isı ve alev’ simgesiyle 6 haneli bir rakam bulunur:

a. Tutuşmaya karşı direnç (performans seviyesi 0 – 4)

b. Temas ısısı direnci (performans seviyesi 0 – 4)

c. Konvektif ısı direnci (performans seviyesi 0 – 4)

d. Radyant ısı direnci (performans seviyesi 0 – 4)

e. Erimiş metalden gelen küçük sıçramalara karşı direnç (performans seviyesi 0 – 4)

f. Erimiş metalden gelen büyük sıçramalara karşı direnç (performans seviyesi 0 – 4)

Eldivenlerin aşınma ve yırtılma için en az 1. seviye Performansa ulaşması gerekir.

Tutuşmaya karşı direnç: Ateş kaynağının uzaklaştırılmasının ardından materyalin yanmaya ve kızışmaya devam ettiği sürenin uzunluğuna dayanır. 15 saniyelik bir tutuşma süresinin ardından eldivenin dikişlerinin kopmaması gerekir.

Temas ısısı direnci: En az 15 saniye süreyle kullanıcının acı hissetmediği sıcaklık aralığına (100-500 °C) dayanır. Eğer 3. veya daha yüksek bir EN seviyesi sağlanırsa, ürünün tutuşma testinde en az 3. seviye EN olduğu kaydedilmelidir. Aksi halde azami Temas ısısı seviyesi 2. seviye olarak rapor edilmelidir.

Konvektif ısı direnci: Eldivenin alevden ısı transferini geciktirebildiği sürenin uzunluğuna dayanır. Tutuşma testinde 3. veya 4. seviye performans elde edildiğinde performans seviyesi belirtilmelidir.

Radyant ısı direnci: Eldivenin bir radyant ısı kaynağına maruz kalması durumunda ısı transferini geciktirebildiği sürenin uzunluğuna dayanır. Tutuşma testinde 3. veya 4. seviye performans elde edildiğinde performans seviyesi belirtilmelidir.

Erimiş metalden gelen küçük sıçramalara karşı direnç:  Verilen bir seviyeye kadar eldivenin ısınması için gerekli olan erimiş metal damlalarının sayısı. Tutuşma testinde 3. veya 4. seviye performans elde edildiğinde performans seviyesi belirtilmelidir.

Erimiş metalden gelen büyük sıçramalara karşı direnç: Doğrudan eldivenin altına yerleştirilmiş olan yapay bir cilt boyunca düzelmenin veya iğne ucu büyüklüğünde deliklerinin oluşması için gerekli olan erimiş metalin ağırlığı. Metal damlacıkları eldiven materyaline yapışıp kalırsa veya numune tutuşursa test başarısız olur.

 

EN ISO 374-1:2016 STANDARDI  Kimyasallara ve Mikroorganizmalara Karşı Koruma Sağlayan Eldivenler

Kimyasallara karşı koruyucu eldivenler üç yöntemle test edilir

– Standart EN 374-2:2014’e uygun geçirgenlik testi

– Standart EN 374-3’ün yerini alan EN 16523-1:2015 standardına uygun nüfuz etme testi

– Standart EN 374-4:2013’e uygun bozunma testi

 

ELDİVEN   TİPLERİ  GEREKLİLİKLER İŞARETLEME

Type A Geçirgenlik direnci  (EN 374-2) tablodaki  kimyasallardan en az altı tanesi için  nüfuz etme süresi 30  dakika olmalıdır (EN 16523-1)

Type B Geçirgenlik direnci  (EN 374-2) tablodaki  kimyasallardan en az  üç tanesi için nüfuz etme süresi 30 dakika olmalıdır (EN 16523-1)

Type C Geçirgenlik direnci (EN 374-2) tablodaki kimyasallardan en az  bir tanesi için nüfuz etme süresi 10 dakika olmalıdır (EN 16523-1)

 

EN 374-2:2014 Tehlikeli kimyasallara ve mikroorganizmalara karşı koruyucu eldivenler.

Penetrasyon direncinin belirlenmesi.

Bu standart EN 374-2:2003’ün yerine geçer. Önemli veya teknik değişiklikler yoktur. Bu standart, tehlikeli kimyasallara ve/veya mikroorganizmalara karşı koruyan eldivenlerin penetrasyon direnci için bir test yöntemi belirtir (su kaçağı ve hava sızıntısı testi).

EN 374-2:2003 ile karşılaştırıldığında başlıca değişiklikler şunlardır:

– EN 374-3’e referans, EN 16523-1’e değiştirildi – kimyasal permeasyon için yeni test yöntemi.

– Test ilkelerinde ve test raporunda daha net ifade ediliyor.

– Bilgilendirme amaçlı Ek A (AQL), örneğin üretim kontrolü amacıyla. Üretici veya denetim kuruluşu

tarafından.

EN 374-4:2013 Yeni Bozulma Testi

Bir süre kimyasal bir maddeye maruz bırakıldıktan sonra eldivenin fiziksel özelliklerinde meydana

gelen değişikliği ölçen yeni bir bozunma testi yapılmıştır. Parçalanma şişme, pullanma, renk

değişikliği, gevşeme, sertleşme, yumuşama veya boyutsal değişim olarak görülebilir. Talep edilen her

kimyasal için EN 374-4:2013’e göre test yapılmalıdır. Bozulma testi (kimyasal ile temas eden eldivenin fiziksel özelliklerinin bozulması) EN 374-4:2013’e  göre. Listedeki kimyasallara karşı koruyucu olabilmesi için Nüfuz etme ve bundan sonra Bozulma testlerine tabi tutulmalıdır.  Bozulma test sonuçları bilgi broşüründe bulunmalıdır. EN ISO 374-1, 18 kimyasal maddeyi listelemektedir, ancak eldivenin uygulanmasına bağlı olarak diğer kimyasallar ve karışımlar da test edilebilir.

KOD  HARFİ         

KİMYASAL

CAS  NUMARASI

SINIF

A

METİL ALKOL        

67-56-1

BİRİNCİL ALKOL

B

ASETON

67-64-1

KETON

C

ASETONİTRİL

75-05-8

NİTRİL BİLEŞİM

D

DİKOLOMETAN

75-09-2

KLORLUPARAFİN

E

KARBON DİSÜLFÜR

75-15-0

ORGANİK BİLEŞEN İÇEREN KÜKÜRT

F

TOLÜEN

108-88-3

AROMATİK HİDROKARBON

G

DİETİLAMİN

109-89-7

AMİN

H

TETRAHİDROFURAN

109-99-9

HETEROSİKLİK VE ETER BİLEŞİMİ

I

ETİL ASETAT

141-78-6

ESTER

J

n-HEPTAN

142-82-5

DOYMUŞ HİDROKARBON

K

SODYUM HİDROKSİT %40

1310-73-2

İNORGANİK BAZLI

L

SÜLFÜRİK ASİT, %96

7664-93-9

İNORGANİK MİNERAL

M

NİTRİK ASİT %65

7697-37-2

İNORGANİK MİNERAL ASİTLER, OKSİTLEYİCİ

N

ASETİK ASİT %99

64-19-7

ORGANİK  ASİTLER

O

AMONYAK %25

1336-21-6

ORGANİK BAZLAR

P

HİDROJEN PEROKSİT %30

7722-84-1

PEROKSİTLER

S

HİDROFLORİK ASİT %40 

7664-39-3

İNORGANİK  MİNERAL ASİTLER

T

FORMALDEHİT %37

50-00-0

İNORGANİK  MİNERAL ALDEHİTLER

 

Geçirgenlik Performans Seviyelerinin Sınıflandırılması

Test edilen her bir kimyasal dayanıklılık süresi bakımından (0’dan 6’ya olan performans seviyesi

şeklinde) sınıflandırılır. En yüksek düzeyde koruma düzeyi 6’dır ve bu da 480 dakikanın üzerinde bir dayanım süresine  sahiptir.

DAYANIKLILIK SÜRESİ KORUMA ENDEKSİ

> 10 Dakika Sınıf 1       

> 30 Dakika Sınıf 2             

> 60 Dakika Sınıf 3  

> 120 Dakika Sınıf 4     

> 240 Dakika Sınıf 5           

> 480 Dakika Sınıf 6

 

Yanık Vakalarında İlk Yardım Nasıl Yapılır?

Yanık; her yaş grubundaki insan için oldukça tehlikeli olan bir durumdur. Çok kısa sürede derinin tüm katmanlarına nüfuz edebilir. Ayrıca, cillte kalıcı hasara ve hatta ölüme neden olabilir. Yanık vakalarında yapılması gereken acil müdahaleler yanık derecelerine göre şu şekildedir:

 

Birinci Derece Yanıklar İçin İlk Yardım

1. Yanmış cildi, soğuk suya daldırın veya bölgeye soğuk kompres yapın. Buz kullanmaktan kaçının, çünkü buz koyulması daha büyük hasara yol açabilir.

2. Yanık bölgesi çok çabuk şişebileceği için aksesuarları hızla çıkartmak önemlidir, ancak bu işlemin nazikçe yapılması gerektiğini unutmayın.

3. Yanık üzerine yağ, losyon veya Jel sürmeyin. Yanık bölgesine günde 2-3 kez doktorunuzun önereceği uygun bir merhem sürmek yeterli olacaktır. Bu sayede, bölgenin kuruması önlenir ve kişinin hissettiği ağrı azalır.

4. Yanmış bölgede ağrı hissedilebileceğinden, ağrı kesici desteği sağlanması oldukça önemlidir.

 

İkinci ve Üçüncü Derece Yanıklar İçin İlk Yardım

1. Kişinin alevlerden kurtulmasına yardımcı olun ve üzerindeki ateşi söndürün.

2. Yanmış bölgelerde şişlik ve deride derin hasar görülebileceği için, yaralanan kişinin yanan malzemeyle temasını hemen kesin. Sıcak veya yanmış giysileri çıkarın. Giysiler cilde yapışmışsa, etrafını kesin veya yırtın. Takı, kemer gibi eşyaları da çıkarın.

3. Yanık bölgesini soğuk suya tutarak derhal en yakın sağlık merkezine başvurun.

 

Asit Yanıkları İçin İlk Yardım

- Yanığa neden olan faktörü ortadan kaldırın ve asit yanığı görülen bölgeyi en az 10 dakika boyunca soğuk su altına tutarak asidi deriden arındırın.

Asit Yanıkları İçin İlk Yardım

- Yanığa neden olan faktörü ortadan kaldırın ve asit yanığı görülen bölgeyi en az 10 dakika boyunca soğuk su altına tutarak asidi deriden arındırın.

- Kimyasalla temas eden giysi ve aksesuarları hızla çıkarın. Kimyasalın giysilerden cilde yayılmadığından emin olun.

- Yanmış bölgenin üzerini örtün.

- Derhal en yakın sağlık merkezine başvurun.

 

Hekim Kontrolü Gerektiren Durumlar

Aşağıdaki durumların görülmesi halinde, vakit kaybedilmeden doktora başvurulmalıdır:

- Yaralı dokuda sızıntı, şiddetle artan ağrı, kızarıklık ve şişme

- Büyük ve iki hafta içinde iyileşmeyen yanıklar

- Yanmış bölgede görülen ciddi yara izleri

 

Yanık Sonrası Travma ile Başa Çıkma

Özellikle ikinci ve üçüncü derece yanık vakalarında, el ve yüz gibi görünür yerlerde yaralanmaların olması hem fiziksel hem de ruhsal açıdan oldukça zorlu olabilir. Dolayısıyla, konuyla ilgili kişinin yakın çevresinden duygusal destek alması ve gerekli görülen durumlarda psikoterapi yöntemlerine başvurması kritik önem taşır. Ayrıca, bu dönemde hastanın benzer öyküleri olan insanlarla tanışıp bağ kurması tedaviyi olumlu etkileyen önemli bir faktördür.

 

 Kaynaklar : Dr. Esat HOŞGÖNÜL  İşyeri Hekimi ‘’Ellerin Korunması’’ https://www.meslekhastaligi.net/ellerin-korunmasi/

https://www.medicana.com.tr/saglik-rehberi-detay/12677/yanik

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik yorumları onaylanmamaktadır.