NEW YORK’ DAKİ ÖZGÜRLÜK HEYKELİ ÖYLE Mİ?

Amerika denince akla, özgürlükler ülkesi gelir değil mi?

Yaygın düşünce; insanlar orada istedikleri her şeyi yaparlar, özgürce yaşarlar. Bunun için pek çok insan oraya gitmenin hayallerini kurar.

Ama şu düşünülmez: Bu ülke nasıl kuruldu? Ve şimdiki zenginlik ve refaha nasıl kavuştu?

Orada yaşayan herkes halinden memnun mudur? Bu ülkede yaşayanlar ve başka ülkelerin insanları sanırım bu konularda araştırma ve inceleme yapmadan böyle bir anlayışa kapılıyorlar.

Aslında durumun böyle olmadığı araştırılınca görülüyor.

Buna en belirgin örneklerden biri ise:

Özgürlük Heykeli diye söylenilen, anlatılan, bu devâsa heykel hiç de Amerika’ nın istek ve arzusu ile o ülkedeki mühendislere yaptırılmış bir eser değildir.

Bu heykel 19.yy ortalarında Mısır Hidivi (Vali) Said Paşa tarafından Süveyş Kanalı’ nın açılması bittiğinde dikilmek üzere Fransız heykeltıraş Ferdinand De Lesseps’ e 1854 yılında siparişi verilerek yaptırılmıştır.

Kavalalı Mehmet Ali Paşa’ nın soyundan gelen Said Paşa; bu heykeli Süveyş Kanalı tamamlandığında, kanalın Akdeniz’ e açılan kısmına dikmeyi planlamıştır. Bunun için Sultan Abdülaziz’ den onay istemiş ama Sultan ilk başta İngilizlerin baskılarından dolayı onay vermese de sonradan onaylamıştır. Bu arada Said Paşa ölmüş, yerine İngiliz taraftarı olan İsmail Paşa geçmiş.

Heykel 93 metre boyunda olup, elindeki kitap “İlim ve Adaleti” meşale de “İslam’ ın ışığını” sembolize ederken başındaki taç ise “Dünya’ yı İslam’ ın aydınlatacağını” temsil etmekte idi.

Biraz önce ifade ettiğim gibi İsmail Paşa’ nın İngiliz taraftarı olması ve İngilizlerin baskısı sebebiyle heykel bittiği halde; “Müslümanlar tarafından heykel hoş karşılanmaz” gerekçe gösterilerek sözleşme iptal edilmiş.

Böylece Osmanlı’ nın parasıyla yaptırılan bu devasa heykel Paris depolarına kaldırılmış.

Fransız – Amerika ilişkileri çok samimi bir şekilde devam ederken, birbirlerine adeta hediye verme yarışına girmişler. Bu duygu ile Fransa Amerika’ ya bir heykel hediye etmek istemiş; ülkenin mühendislerine bu arada Ferdinand De Lesseps’ e heykel yapmaları hususunda teklif götürmüşlerdi. Ferdinand’ da; böyle bir heykelin depolarda olduğunu, ufak değişiklikler ile güzel bir hediye olacağını söyleyince kabul edilmiş ve 350 parçadan oluşan heykel dikileceği yere götürülmek üzere gemilere yüklenip Amerika’ ya götürülmüş ve bugünkü yerine dikilmiştir.

Şimdi; hâlâ daha bu heykel projesinin bu ülkelere ait olduğu ve yalnızca “Hürriyet” i sembolize ettiği söylenebilir mi?

Dünümüzü ve bugünümüzü bilme, araştırmacıların tuttuğu ışığa göre yol alma temennisi ile;

Sağlıcakla kalın.