Milli Eğitim bakanlığının Valilik'ler aracılığıyla tüm illerde başlattığı çalışma kapsamında stajyer öğrenci ve çırak bulunduran işletmelerin OSGB hizmeti alma zorunluluğunun olduğu vurgulanmış olsa da, SGK' lı çalışanı bulunmayan işletmelerin İSG hizmeti alma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Organizatörler tutuklandı Organizatörler tutuklandı

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanmaktadır. Söz konusu Kanun ile çırak ve stajyerlerin kapsama dâhil edilerek mesleki risklerden korunmaları ve sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmaları güvence altına alınmıştır. Dolayısıyla diğer çalışanlar gibi çırak ve stajyerler için de işverenin 6331 sayılı Kanun kapsamında yükümlülükleri söz konusudur. Örneğin İSG hizmet alımında çalışan sayısına dahil edilmesi zorunlu olmayan çırak ve stajyerlere de iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmelidir. Bu yükümlülükler, bu kişilerin mesleki eğitim görecekleri işyerlerinin işverenleri tarafından sağlanmalıdır.

SGK'LI ÇALIŞANI OLMAYAN FİRMALAR 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ KANUNUNDAN SORUMLUDUR, FAKAT SÜREKLİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ HİZMETİ ALMA MECBURİYETİ BULUNMAMAKTADIR.

Özellikle bazı ortak sağlık güvenlik birimlerinin (OSGB)   sgk lı çalışanı bulunmayan Firmaları yanlış bilgilendirerek çalışanı bulunmayan firmalara iş sağlığı güvenliği hizmetini aylık bazda sürekli faturalandırmaya  çalışmaktadır. Konu ile ilgili Size paket halinde hizmet vereceğiz diyerek sizi yanlış yönlendiren osgb'lere itibar etmeyiniz. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasası işletmelerde çalışan işçinin sağlığı ve işcinin güvenliğini dikkate alır.