Aydın Tabip Odası Başkanlığı’nın Seçimli Olağan Genel Kurulu ile göreve seçilen yeni Yönetim Kurulu, görev dağılımını yaptı. Tabip Odası Başkanı olarak Prof. Dr. Osman Nuri Aydın belirlendi.

İŞTE YENİ YÖNETİM KURULU

Aydın Tabip Odası Başkanlığı görevine Prof. Dr. Osman Nuri Aydın seçildi. Diğer görev dağılımları ise şöyle; Genel Sekreter: Dr. Gülseren Yılmaz, Muhasip: Dr. Hakan Elatik, Veznedar: Dr. Rıza Akdeniz ve üyeler Dr. Ufuk Eryılmaz, Dr. Ayşe Topuz ile Dr. Kadir Ali Aydemir oldu.

2024-2026 DÖNEMİ PROJELERİNİ AÇIKLADILAR

1- Aydın Tabip Odası olarak; Atatürk ilke ve devrimlerinin izinde, Cumhuriyetin temel

ilkelerinden ve laiklikten asla taviz vermeyen insan yaşamı ve insan haklarını

önceleyen, hukukun üstünlüğüne inanan, Hipokrat’ın izinden ayrılmadan tıbbi etik ve

ahlaki değerleri savunan, enerjisinin büyük kısmını hekimlerin özlük hakları ve

insanca yaşam için kullanan bir yönetim anlayışında olacaktır.

2- İyi hekimlik değerlerine bağlı kalınacaktır.

3- Aydın İlindeki hekimlerin tümü ile işbirliğinin gerçekleştirilmesine, üye sayımızın

arttırılmasına, ilimizdeki tüm hekim arkadaşlarımıza ulaşmak için kurum ziyaretlerine,

temsilciliklerin geliştirilmesine ve desteklenmesine önem verilecek, hekimlerin

katılımları aktif hale getirilecektir.

4- 2024-2026 Dönemi içinde hekimlerin emeklilik hakkı ile ilgili sorunlar ele alınacak

“Hekim ve emeklilik” iş birlikteliği çalışma dönemi boyunca bütün yönleri ile işlenecek

ve çözümün takipçisi olunulacaktır.

MÜSİAD'DAN BAŞKAN TETİK'E ZİYARET MÜSİAD'DAN BAŞKAN TETİK'E ZİYARET

5- Mevcut komisyonların çalışması daha aktif hale getirilecek, gereği duyulan yeni

komisyonların oluşturulması için çaba sarf edilecektir.

6- Hekimlerin ve halkımızın sağlık konusunda eğitimleri için çalışılacak, eğitimler için

eğitici ekip tarafından bir Eğitim Modülü gerçekleştirilecektir.

7-Tıp eğitimi sırasında ve mezuniyet sonrasında başka ülkelere HEKİM GÖÇÜNÜ

engellemek için hekimlerin sosyal ve ekonomik şartlarının düzeltilmesi amacıyla ilgili

mercilerin gerekli adımları atmalarını sağlamak için çaba gösterilecektir.

8-Aydın Tabip Odası olarak Üniversitelerde Tıp Eğitiminin niteliksizleşmesinin ve

öğretim üyesi istifalarının önüne geçilmesi için önerilerde bulunulacak ve çaba sarf

edilecektir.

9-Aydın Tabip Odası bünyesinde Bilimsel Kurul oluşturulacaktır.

Bu kurul ilimizin Halk Sağlığını olumlu ya da olumsuz olarak etkileyen tüm konu

başlıkları ile konunun taraflarının toplanmasına, bilimsel bilginin üretilmesine katkı

vermeyi sürdürecektir. İlimizin başta çevre olmak üzere bekleyen ve acil önem arz

eden konuları öncelikle ele alınacaktır.

10-Aydın Tabip Odası, meslektaşları ile gerçekleştirecekleri sağlıklı yaşam ve

sosyokültürel çalışmalar ile Aydın halkına örnek olacak ve toplumsal kalkınmaya

katkı sağlayacaktır.

11-Meslektaşlarımıza gerek duyduklarında her türlü hukuki destek verilecektir.

12-Aydın Tabip Odası olarak çevre sorunlarının nedenleri ve sağlık üzerine etkilerinin

belirlenmesine, koruyucu önlemlerin geliştirilmesine ve sağlık hakkına erişimin

sağlanmasına yönelik bilimsel çalışmalara yer verilecektir.

Söz konusu çalışma sonuçları ivedilikle basınla paylaşılacağı açıklandı.