Kuşadalılar Tiyatro Günleri ile ücretsiz oyunlarla buluşuyor Kuşadalılar Tiyatro Günleri ile ücretsiz oyunlarla buluşuyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Erdem'in 'Türk Eğitim Tarihi' adlı kitabı yayımladı.

Bir ulusun geçmişi, bugünü ve geleceğini belirleyen en önemli öğelerden biri eğitimin olduğunu belirten Prof. Dr. Ali Rıza Erdem, 'Eğitimin, bir milletin geleceği olan yeni neslin hem potansiyelini en üst sevide geliştirmede hem de tarihsel ve toplumsal bilinç, sorgulama, düşünme becerileri, meslek kazandırmada etkili bir biçimde işe koşulması gerekmektedir. Bir ulusun eğitim tarihi, eğitimle ilgili strateji, politika, kurum, uygulamalar ve elde edilen sonuçların bilimsel açıdan ele alınması ve değerlendirilmesidir' dedi.

Prof. Dr. Ali Rıza Erdem, Türk Eğitim tarihiyle ilgili hazırladığı kitabın hizmet öncesi eğitim alan aday öğretmenlerin eğitimine ve görev yapan öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sağlayacağına inandığını belirterek, 'On üç bölümden oluşan kitabın her bir bölümü 'sorgulama' ve 'sorgulatma' anlayışıyla hazırlanmıştır. Türk eğitim tarihi, Türk milletinin geçmişte ve bugün eğitime yön veren strateji, politika, kurum, uygulamaları ve elde edilen sonuçları bilimsel açıdan ele almakta ve değerlendirmektedir. Türk eğitim tarihi çalışmalarından elde edilen sonuçlar, yakın ve uzak geleceğimizdeki eğitim uygulamalarına temel olacak karar, strateji ve politikaların belirlenmesinde bir anahtar nitelindedir' diye konuştu.